» Jonas Paulius II gyvenimo faktai

 TOP meniu » Pradžia » Įdomybės » Biografijos » Veikla

JONAS PAULIUS II (Karol Jozef Wojtyla) (1920-05-18 - 2005-04-02) » » » Popiežius

Popiežius Jonas Paulius II-asis :: 264-asis Popiežius
Jonas Paulius II-asis (264-asis Popiežius) "nuolat ragino - nebijokite! Nebijokite tikėti, nebijokite išpažinti, nebijokite liudyti, nebijokite džiūgauti, nes prisikėlęs Kristus yra su mumis". Infografika iš www.vatican.va

Popiežius Jonas Paulius II, kuris 26 metus vadovaudamas Katalikų Bažnyčiai padėjo nugalėti komunizmą Europoje, mirė 2005.04.02 šeštadienį vakare po ilgai užsitęsusios kovos dėl jo pasiligojusios sveikatos. Pirmiausia buvo pašarvotas Vatikano rūmų Klementinos salėje, kur mirusį popiežių palaimono Kardinolas.

"Mūsų mylimas Šventasis Tėvas Jonas Paulius grįžo į savo Tėvo namus", - paskelbė arkivyskupas Leonardas Sandris didžiulei miniai maldininkų, susirinkusių po pontifiko langais.

Paskelbus liūdną žinią šv. Petro aikštėje nuaidėjo plojimų banga - italai taip paprastai išreiškia savo pagarbą mirusiajam. Po to stojo mirtina tyla. Daugelis tikinčiųjų negalėjo sutramdyti ašarų.

Popiežius mirė 22 val. 37 min. Lietuvos laiku apsuptas savo vienintelės šeimos - jo artimiausių padėjėjų lenkų. Pasak laikraščių, paskutinis jo ištartas žodis buvo "Amen".

Jono Pauliaus II mirtis sukėlė retai pasitaikantį gedulą, kuris sujungė viso pasaulio, visų tikėjimų, taip pat ir netikinčius žmones, ir kuris išaukštino popiežiaus humaniškumą, drąsą bei nuoseklius moralės principus.

"Dėkojame Dievui, kad atsiuntė mums tokį žmogų, Lenkijos sūnų, kuris tapo Romos vyskupu ir didvyriu amžiams", - kalbėdamas iš Baltųjų Rūmų sakė JAV prezidentas Džordžas V. Bušas.

Per dvi valandas nuo popiežiaus mirties į šv. Petro aikštę susirinko maždaug 130 tūkst. žmonių. Jie žvelgė aukštyn į apšviestus popiežiaus apartamentų, kuriuose būdamas jis paliko šį pasaulį, langus.

Miestas pasirengė priimti vieną didžiausių visų laikų piligrimų antplūdį - pasirūpino papildomais traukiniais, geriamo vandens atsargomis ir paruošė tūkstančius lovų nakvynei.

Popiežiaus palaikai bus pašarvoti į Šv. Petro bazilikoje, kur su velioniu ne anksčiau kaip nuo pirmadienio vakaro galės atsisveikinti tikintieji.

Daug valstybių paskelbė visuotinio gedulo laikotarpį. Popiežiaus gimtinėje Lenkijoje bus gedima šešias dienas, o komunistinėje Kuboje - tris. Italijoje taip pat paskelbtas trijų dienų gedulas. Lietuvoje - penkios dienos...


Kas taps naujuoju popiežiumi

Po popiežiaus mirties kardinolams teko sunki užduotis išrinkti šio nepaprasto intelekto ir maldingumo žmogaus vertą įpėdinį.

Maždaug 120 jaunesnių nei 80 metų kardinolų iš viso pasaulio po 15 ar 20 dienų susirinks į konklavą Vatikano Siksto koplyčioje, kurioje iš savo gretų išrinks naują Katalikų Bažnyčios dvasinį vadovą.

Beveik neabejotina, kad naujasis popiežius bus išrinktas iš pačių kardinolų, nors teoriškai jie gali išrinkti bet kokį krikštytą vyrą. 1831 metais išrinktas popiežius Grigalius XVI buvo kunigas, o kardinolas Alfonsas Bordža prieš 1455 metais tapdamas popiežiumi Kalikstu III buvo pasaulietis.

Vienas iš galimų kandidatų į Katalikų bažnyčios vadovo sostą yra italų kardinolas Andželas Sodanas, kuriam dabar 77-eri. Pagal bažnytinę hierarchiją tai antras žmogus po popiežiaus. Mirusio popiežiaus vietą užimti taip pat gali 77 metų vokiečių kardinolas Jozefas Racingeris. Šis kardinolų kolegijos dekanas yra laikomas didžiausiu Vatikano doktrinų sergėtoju.

Naujuoju Romos Katalikų bažnyčios vadovu taip pat gali tapti Nigerijos kardinolas Frensis Arinzis. Jeigu būtų išrinktas, 73 metų dvasininkas būtų pirmasis iš Afrikos kilęs popiežius per 1,5 tūkst. metų. Žiniasklaida skelbia, kad mirusio popiežiaus vietą taip pat gali užimti Brazilijos, Indijos, Dominikos ar Hondūro atstovas.

Vis dėlto kai kardinolai užsidarys Vatikano salėse, niekas negalės pasakyti, ko galima tikėtis. Pagrindiniais kandidatais taps tie, kurie turės galimybių surinkti būtinus du trečdalius ir dar vieną balsą.

Svarbus veiksnys yra tai, jog kardinolai tiki, kad su jais Siksto koplyčioje esti Šventoji Dvasia, kuri vadovauja jų sprendimui.

Vienam amerikiečių kardinolui buvo pasakyta, kad kardinolo Albino Lučano, kuris kaip popiežius Jonas Paulius I valdė tik 33 dienas, išrinkimas 1978 metais neatrodė Dievo įkvėptas.

Tačiau tas kardinolas atsakė, jog, priešingai, tokiu būdu Šventoji Dvasia apreiškia kardinolams, kad jiems reikia sulaužyti itališkąją tradiciją ir Romos vyskupu išrinkti lenką.

Po balsavimo išrinktas popiežius turi pasirinkti sau vardą. Po šios procedūros jis apsirengia popiežiaus rūbais, kurie paprastai yra iš anksto pasiūti, jie būna kelių dydžių. Tuomet popiežius atsisėda į sostą Siksto koplyčioje ir priima kitus kardinolus, kurie eina prie jo išreikšti pagarbą ir nuolankumą.

Kad naujas popiežius išrinktas, žmonės sužino iš baltų dūmų, kurie pasklinda iš koplyčios kamino. Taip naudojant tam tikrą cheminę medžiagą yra sudeginami balsavimo lapeliai. Jeigu balsavimas nebaigtas, yra naudojama kita medžiaga, ir tuomet iš koplyčios kamino sklinda juodi dūmai.

Netrukus kardinolų kolegijos dekanas išeina į Šv. Petro Bazilikos pagrindinį balkoną ir miniai susirinkusiųjų paskelbia "Habemus Papam" ("Mes turime popiežių"). Tuomet balkone pasirodo naujasis popiežius ir palaimina minią.


Popiežiaus kelias

Jonas Paulius II buvo daugiausiai keliavęs visų laikų pontifikas. Jis pasaulio taikos žinią skelbė 129 pasaulio valstybėse ir dalyvavo 104 kelionėse į užsienį. Popiežius iš viso Italijoje ir už jos ribų nukeliavo 1 247 613 km, o tai prilygsta 3,24 atstumams nuo Žemės iki Mėnulio.

1978 metų spalio 16 dieną K. Voityla išrinktas popiežiumi. Po 455 metų jis tapo pirmuoju ne itališkos kilmės popiežiumi. Oficialias popiežiaus pareigas K. J. Voityla pradėjo eiti po šešių dienų.

1979 metais kelioms dienoms grįžta į komunistų valdomą tėvynę. Manoma, kad po popiežiaus atvykimo Lenkijoje suaktyvėjo "Solidarumo" judėjimas.

1981 metų gegužės 13 dieną į popiežių Šv. Petro aikštėje šovė turkų kovotojas Mehmetas Ali Agdža. Popiežiaus gyvybę išgelbėjo gydytojai. Ligos patale Romos katalikų bažnyčios vadovas atleido į jį šovusiam M. A. Agdžai.

1982 metų gegužės 12 dieną popiežių bandė nudurti konservatyvusis Ispanijos dvasininkas Chuanas Fernandesas Kronas. Pasikėsinimas įvyko Marijos šventykloje Fatimos mieste Portugalijoje. Popiežius, laimei, nenukentėjo.

1987 metų birželio 8-14 dienomis K. Voityla kaip popiežius trečią kartą apsilankė Lenkijoje. Popiežius stipriai rėmė uždraustą "Solidarumo" judėjimą.

1989 metų gruodžio 1 dieną Sovietų Sąjungos vadovas Michailas Gorbačiovas pakvietė popiežių atvykti į Rusiją.

1990 metų balandžio 21 dieną popiežius išskrido į Čekoslovakiją, kur pasveikino šalies prezidentą Vaclavą Havelą su komunizmo žlugimu.

1992 metų liepos 15 dieną popiežiui atlikta operacija, per kurią iš popiežiaus žarnyno buvo pašalintas apelsino dydžio auglys.

1992 metų gruodžio 7 dieną, pirmą kartą po beveik penkių šimtmečių, popiežius išleido naują universalų Romos katalikų bažnyčios katekizmą.

1993 metų gruodžio 28 dieną Vatikanas užmezgė diplomatinius ryšius su Izraeliu. Tai buvo pats svarbiausias žingsnis, užbaigiantis beveik 2 tūkst. metų trukusį žydų ir Vatikano priešiškumą.

1994 metų balandžio 28 dieną popiežius paslydo vonioje ir susilaužė šlaunikaulį.

1997 metų rugsėjo 9 dieną dėl silpnos sveikatos popiežius nedalyvavo Motinos Teresės iš Kalkutos laidotuvėse.

2000 metų sausio 1 dieną atidarė šventąsias Šv. Petro bazilikos duris, palydėdamas krikščionybę į trečiąjį tūkstantmetį, kurį jis vadina "solidarumo šimtmečiu".

2000 metų kovo 13 dieną popiežius paprašė atleidimo už jo bažnyčios praeities nuodėmes, tarp kurių netinkamas elgesys su žydais, eretikais, mažumomis ir moterimis.

2000 metų kovo 20-26 dienomis popiežius lankėsi Šventojoje Žemėje. Jis aplankė šventąsias Izraelio vietas ir buvo palestiniečių teritorijoje.

2001 metų gegužės 8 dieną popiežius baigė savo vizitą Sirijoje ir tapo pirmuoju popiežiumi, įžengusiu į mečetę.

2001 metų lapkričio 22 dieną popiežius atsiprašė seksualinio priekabiavimo aukų, nukentėjusių nuo dvasininkijos.

2002 metų balandį surengė JAV Romos katalikų dvasininkų viršūnių susitikimą dėl pedofilijos skandalo, sukrėtusio Amerikos bažnyčią. 2002 metų rugpjūtį popiežius paskutinį kartą viešėjo tėvynėje. Jis apsilankė Krokuvoje.

2003 metų sausio ir kovo mėnesiais vedė tarptautinę bažnyčios kampaniją prieš karą Irake. 2003 metų spalio 19 dieną popiežius kanonizavo motiną Teresę priešais 300 tūkst. žmonių minią, vadinančią ją labdaros simboliu.

2004 metų gegužės 16 dieną šventaisiais paskelbė dar šešis žmones. 2004 metų gruodžio 18 dieną popiežius Jonas Paulius II pasmerkė tos pačios lyties asmenų santuokas.
Informacijos šaltinis: ltvirtove.lt rinktinė informacija
  Paskutinis atnaujinimas: 2013-02-10
Rodyklė Jonas Paulius II nuotraukose »»» žiūrim ką turim »

• 2021 Balandžio 23 d. Penktadienis.

• Baltojo Metalinio Jaučio metai (iki 2022-01-30).

• Pasveikink varduvininkus: Adalberta, Adalbertas , Albrechtas, Albrektas, Daugas, Daugauda, Daugaudas, Daugaudė, Daugys, Juras, Jurga, Jurgė, Jurgina, Jurgis, Jurgita, Vaitiekus, Vigmantas, Vyga, Vygailas, Vygailė,

• Šios dienos istorijos faktai

• Šiandien pasiklausome: Lapalux - Without You (TWOS Remix)

Velykų medis..... belaukiant velykų, dažną kamuojantis klausimas... kaip papuošti namus? Taigi.. velykų medis. Šiais metais išbandėme labai paprastą ir nesudėdingą kiaušinių marginimo būdą - lipdukus kiaušiniams...

Kalendoriai 2021-iesiems metams..... 2021-iesiems, baltojo metalinio jaučio metams ir šiemet paruošėme kelis kalendoriaus variantus - tiesiog nusikopijuojate, atsispausdinate ir žingsniuojate per jaučio metus :))...

Ypatinga 2021-ųjų metų diena!..... pasirodo.. 2021-aisiais metais, turėsime vieną ypatingą dieną, kuri turbūt labiausiai apaugusi mitais ir prietarais, kai nieks nesiseka, viskas krenta iš rankų ir pan......

Siūlome paskaityti

 DĖMESIO! Jei radote netikslumų, klaidų, ar norėtute aprašyti savo mėgstamą įžymybę, ar norėtute tiesiog, pasidalinti mintimis - brūkštelkit mums :))

Galvosūkiai su degtukais..... gyvuoja galvosūkių rūšis, kuriems reikalingi būtent degtukai, nors aišku nebūtinai, galima puikiai išsiversti ir su dantų krapštukais ..
Eilėraščiai apie Užgavėnes..... Žmonės renkas prie laužų, Kaukes dedasi baubų, Kas riestainius, kas raguolius, Perka rinkėmis ir puošias...
Šv. Valentino dienos simboliai..... nežinot kaip nustebint savo mylimuosius? gal pasufleruos Šv. Valentino dienos simboliai