» Cipkus ir cipa :: Svetlana Žadeikienė

 TOP meniu » Pradžia » Sielai » Pasakos » Pasakų kategorijos » Pasakų temos » Įgarsintos pasakos » Visos pasakos

Ty, prieg Ylgų, vienakiemi,
Buvo Cipkus su Cipkieni.
Nei pražilį, nei jauni,
Kožnam darbu da zgadni.

Vienas kitų šėnavojo,
Dūšia - dūšion, koja - kojon.
Tep mokėjo jiej sutarc,
Kad nežnojo, kap susbarc.
Vakari prieg ažeruko
Ajo saulės palydėc.
Tep kap aniuolai gyveno,
Nat galėtai pavydėc.

Ir būtų tep nugyvenį,
Visų amžių be bėdos.
Ale negerumas gavos,
Dėl tos rupūžės ožkos.

Gi pradėj mekenc ožka,
Barzdų krato ir gana.
Nor pagyrdzyta nuog ryto
Ir sociausia priganyta…

Tep sukūdo toj Ciba,
Joj pasdarė kap skiedra.
Skriobai landa jau pro skūrų,
Išsigandis Cipkus žiūro:

-Oi, Mariute, bože, bože,
Veskim jų graiciau pas ožį.
Jam davierina Cipkienė,
Aidama vyrc vakarienės:

-Ciba, Ciba,bože, bože,
Kap tu kankinies be ožio.
Negaliu daugiau žiūrėc,
Šyrdzį pradeda sopėc.

Ryt nuog ryto, Jonai, bože,
Vesk jų pas Rimkienės ožį.
O ho ho Rimkų ožys,
Grait an kojų pastacys.

-Toli aic bus pas Rimkus,
Gal nuveskim pas Stepus?
-Kų gi dar tu cia sakai,
Gal jų ožio nematei?

Cik ragai ir uodegutė,
O terp kojų kas? - Špygutė.
Da saulukė neužejo,
Cipkus tvartan jau nuvejo.

Ožkai virvį riša, bože,
Veda Cibų grait pas ožį.
Cipku primena Cipkienė:
-Jonai, cik žiūrėk tvarkos,

O tai vesi antrų roz.
Rimkus ožkų palaikys,-
Ty pakartuvė ožys.
Kad Rimkai laimingi liktų,

Duoda Cipku dešimc litų.
Ir išlaidzia pro vartus,
Joj Jonųlį pas Rimkus.
Saulė kepina nuog ryto,

Cipku prakaitas nusrito.
Kelio gabalų nuvejo,
Kol in Alovį atejo.
,,Bože, neturiu jėgų

Kiek da aic iki Rimkų…
Kol nustos bliauc toj ožka,
Aš pagaišiu gal pirma.”
Tempia ožkų, o toj bliauna,

Jonas Cibai skūrų rauna.
Nedalaiko iš piktumo,
Kad neturi joj kantrumo.
,,Akvata užej - ir bliauc,

Mislini tep langva gauc?
Bože, ne kasdzien aš gaunu,
Ale tep kap tu nebliaunu.

Kojas sopa, let ainu,
O dar nematyc Rimkų…

Nėr cia ko sakau skubėc,
Man reikėt jau pailsėc.

Kur gi dar cia atsisėdus?
Gal užejus pas susiedus?
Kas gi pievu ty atjoja?
Ar ciktai nebus Kazys?”

Cipkus Jonas su Kaziu
Mokėsi kadais rozu.
Bernavo abu smagiai,
Tai geri buvo čėsai.

- Bože,Kazy, kiek nesmatį…
Nepagaiš šitoj gyvatė.
Tegu valandų pabliaus,
Aikim atsigerc alaus.

-Kų tu, Jonai, kam alus,
Naminukės sveciu bus.
Neužeisi in svecius,
Tai žinok pirkia sugrius.

Va cik perrišu telyčių.
Šitep karšta, aik in gryčių.

Jonas Cipkus riša Cibų
Palei krūmus prieg beržų,
Aina apžiūrėc rugių.

Ir aprodo jam Kazelis
Kap atrodo jo ūkelis.
Cipkaus tvartai didesni
Ir paršukai gražesni…

Tuoj Kazienė gurku gurku
Vyram atneša agurkų.
Da čėrkelį, lašinių
Ir cibulio, - ot gardu.

Vyrai paima burnelį,
Nu ir pradeda kalbelį.
Nuog Adomo ir Ievos,
Šnektai nėra pabaigos.

Kap raisti kumelį ganį,
Šiciek šposų jiej pridarį.
O kap bernavį rozu,
Bože, ajį iš mergų…

Žodzis žodziu iš paskos
Ir neliko jau dzienos.

Grįžta Jonas ir Cibutė,
O prieg vartų jau Mariutė:
-Kur tu tep ilgai buvai,
Kiba ty kas negerai?

-Mariute, aik večeroc,
O aš aisiu jau miegoc.
Bože, šitep pavargau,
Šiciek kelio nuajau…

Viskas ty gerai, Maryt,
Bože, pašnekėsim ryt.
Šiciek kelio - tau ne dzyvas, -
Krito Cipkus kap negyvas.

O Cipkienė cyrku cyrku
Pasišyldė sau zacyrkų.
Ir pavalgius joj žegnojas,
Jėzu Kristu dėkavoja.

Už Jonulį savo Cipkų
Ir už ožkų, už zacyrkų…
O ryti, Cipkienė žiūri,
Kad Ciba pagaišus guli.

-Jonai, bože, kap dar bus,
Tu pasdaris ne žmogus.

Tokių ožkų praganyc,
Nereikėj man jos laikyc.
-Bože, Mariute, nabage…
-Jonai, aik kur akys veda.

-Bože, noriu pasakyc…
-Aš nenoriu nei klausyc.
Ir Cipkienė mirku pirku,
Grįžta jau viena in pirkių.

Kų Jonuliu ir galvoc,
Nešaukia jo večeroc.

Cipku sąnariai nat braška,
Joj nepriima in laškų.

Nu ir kų daryc dar Jonu?
Aina jis miegoc in kluonų.

,,Bože, bože, ot joj krienas,
Kap aš dar miegosiu vienas?
Sarmata kam pasakyc,
Bože, dėl ožkos suspykc…”

Ir užmigc negali Jonas.
Nor tu stokis - aik grybauc.
,,Per tų Cibų, bože, bože,
Iš sarmatos nusišauk.

Nelaikysiu tų ožkų,
Tegu karia, nor tu kų.
Ot bagotas nuog ožkos,
Litras pieno vos ne vos .”

Ir užpykis an ožkų,
Negalėj sumerkc akių.
Vos sulaukė kol ims švisc,
Šitokia ilga nakcis.

Pirkion aic jam sarmata.
Tvarti guli da Ciba.

Daro Cipkus pakasynas:

Let užvilkis an lotos,
Tempia ožkų už tvoros.

Ir užkasis prieg beržų,
Aina pasigauc žuvų.
,,Per tų ožkų aš pražuvis,
Da gerai, kad ima žuvys.

Nat lydekų sugavau,
Cia kap dūšioj jau smagiau.”
-Mariute, ateik graiciau,
Tau lydekų sugavau..

Bože, pažiūrėk, tai grožis…
-Ožkų vesc prašiau pas ožį.

Tai ar nuvedei,žalcį?
Ko dar in akis lendzi. -
Ir pastaisius andarokų,
Joj in kopūstus inšoko.

Iškepė Marė paucienį,
Šaukštu srebia kopūscienį.
O jau kvepia, duonų mirko…
Cipkus tųsos palei pirkių.

Tep norėtų paragauc..

,,Reiktų Marį man apgauc.”
Ima vandenio kupkelį,
Meta muilo gurinių,
Viskų sugrūda rozu.

Pamuilės kap suputoj…
Cipkus nat nusikvatoj.
,,Cia Mariutei ne zacyrka,
Bože,padarysiu cyrkų.”

Ir nuvejis jis in tvartų
Cykiai pasiguldo arklį.
Panciu kojas šniūravoja,
Ar Mariutės nėr daboja.

Pila muilų in nasrus,
Guli kumelys - nei krusc.
Cipkus rėkia pro duris:
-Mare, gaišta kumelys.

O Cipkienė, kad nusgando,
Vos neišlėkė pro langų.

. - Bože, Jonai, kų daryc?
Imk graiciau putas valyc.

Pagalį jam kišk, ar rankų,
Gal atgriebsim šitų vargšų?

Jonas jį cik pražiodzys,
Kad jau suprunkštė arklys.

Bėris galvų cik pakratė…
Bože, šitep da nematy.

Pylnas tvartas burbulų
Ir kupkelis…an grindų.

Bože, Jonuli, žalcy,
Šidzycis da tu gali?

Ir juoku joj nedalaiko,
Jonų jau po tvartų vaiko.

O sugavus, su dziaugsmu,
Mūčina jį an šiaudų.

-Nu, Jonuli, bože, bože,
Dar žinok jau pirksim ožį.

Nereikės vedziot ožkos.
-Bože, karsiuos an tvoros.

Šiciek per ožkas bėdų.
Kristau, ratavok nuog jų.

Mariute, geriau vištas,
Gaidzį pacios jos susras.

Kol, Mariut, elgies tep striošnei,
Bože, bus ir man kap ožkai.

Šiądzien laškon jei nesvesi,
Ryt, žinok, negyvų rasi.

Ir, nutaikis liūdnų minų,
Jonas pacių apkabino.

Tuoj Mariutį pamylavo
Ir paucienės bliūdų gavo.

Baigės vainos terp Cipkų,
Vėl kiemi cyku,ramu.

Jonas gyvulius šerc aina,
O paci namus apeina.

BRANGŪS ŽMONĖS LIETUVOS,
NESIPYKIT DĖL OŽKOS.

[Pabaiga]
G a i r ė s » Eiliuotos pasakos » Svetlanos Žadeikienės pasakos » Pasakos apie senelius

• 2021 Spalio 26 d. Antradienis.

• Baltojo Metalinio Jaučio metai (iki 2022-01-30).

• Pasveikink varduvininkus: Evaristas, Liauda, Liaudas, Liaudgina, Liaudginas, Liaudginė, Liaudginta, Liaudgintas, Liaudgintė, Liaudys, Liudginas, Mingina, Minginas, Minginė, Minginta, Mingintas, Mingintė, Vita,

• Šios dienos istorijos faktai

• Šiandien pasiklausome: Lapalux - Without You (TWOS Remix)

Faktai apie šinšilas..... teigiama, kad šinšilų kailis pats tankiausias iš visų žinduolių gyvenančių sausumoje - iš vieno folikulo gali išaugti maždaug40-90 plaukų, o 1 kvadratiniame centimetre yra apie 25 tūkst. plaukelių...

Kašalotas..... Kašalotas (Physeter catodon arba Physeter macrocephalus) - tai žinduolis, visą laiką gyvenantis vandenyje, vienintelis banginių (Cetacea) būriui piklausančios kašalotinių (Physeteridae) šeimos ats...

Druskininkų lynų kelias..... Druskininkų lynų kelias, dar vadinamas Druskininkų funikulierius - yra vienintelis Lietuvoje, visus metus veikiantis lynų keltuvas, kurio viena stotelė yra prie Druskininkų vandens parko, o kita p...

Pasakų autoriai

 DĖMESIO! Jei radote netikslumų, ar radote tai ko neturėtų čia būti, ar žinote (jei nenurodyta) pasakos kilmę ar autorių, ar norėtute pasidalinti savos kūrybos pasaka - brūkštelkit mums :))

Vandens pramogų nauda.... ar žinote, kad pati reikšmingiausia vandens pramogų nauda, šiuo metu dar ir aktualiausia.. jog stiprinama imuninė sistema. Dėl vandens šalinasi toksinai. Tad būtent šis procesas prisideda prie imu
Atminimo žvakutė!..... kažkada man sakė, nereikia tokio puslapio, paklausiau kodėl? atsakė - tai liūdesys, bet juk gyvenimas ir susideda ir iš liūdesio ir iš linksmų akimirkų. Tad puslapis, kam svarbus prisiminimas..
Ilgiausi žodžiai pasaulyje..turbūt kiekviena kalba turi savo kalbos perliukų, kurie realiai kalboje retai arba visiškai nenaudojami, bet yra tituluojami kaip ilgiausi žodžiai. Tad ar žinote ilgiausį lietuvišką žodį?